Fraktion

Kreisrat

Manfred Wolf
Fraktionsvorsitzender
Jochen Kiebitz
Fraktionsmitglied
Harald Schöne
Fraktionsmitglied